CAST: Onderzoeksproject Reeshof, plan en gebruik

(foto: Anja Dierx)

In 2010 coördineerde ik als programmamaker bij CAST dit project dat het stedenbouwkundig plan van de Tilburgse uitbreidingswijk de Reeshof afzet tegen het huidige gebruik. Een onderzoek naar de geplande tegenover de geleefde stad.

Het project omvatte een onderzoek met veldwerk door buurtantropologisch bureau Wijkwiskunde, een stedenbouwkundige analyse door studenten van de Academie in Tilburg, een lezingavond, een discussieavond, een expertmeeting en een website waarop de resultaten werden samengebracht. Ik coördineerde al deze activiteiten, zorgde voor contacten met de gemeente en betrokken partijen, zorgde voor de communicatie en contacten met de pers, organiseerde de publieksevenementen en coördineerde de totstandkoming van de website.

 

(foto’s: Merlijn Michon / Wijkwiskunde)