CAST: Toekomstbeelden voor Tilburg

In 2010 organiseerde ik als programmamaker bij CAST een workshop en debatavond over de toekomst van Tilburg. Teams van architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars en kunstenaars bogen zich over het schetsen van een utopisch Tilburg over 100 jaar. Een uitgelezen kans om los te komen van actuele problematiek en politieke beslommeringen en het debat te voeren aan de hand van grote thema’s en mooie toekomstperspectieven.

Ik coördineerde de twee workshopavonden, een debat waarbij de toekomstbeelden werden gepresenteerd en bediscussieerd en de totstandkoming van een publicatie.