Artikel ’t Groen Kwartier

Tot voor kort was ’t Groen Kwartier een verborgen plek in Antwerpen. Hoge muren met gesloten poorten omringden het 7,5 hectare grote groene terrein van het Militair Hospitaal. Na tien jaar leegstand kocht de stad het terrein in 2003 om een nieuwe woonwijk te realiseren.

Voor de Blauwe Kamer schrijf ik een artikel over ’t Groen Kwartier in Antwerpen, de herontwikkeling van het voormalig Militair Hospitaal tot een groene woonwijk. Het artikel is in editie 2 van 2015 in het tijdschrift gepubliceerd.

BlauweKamer3