zakelijk leiding en projectleiding AR-TUR

Sinds januari 2013 ben ik betrokken bij AR-TUR in de rol van zakelijk leider en projectleider. AR-TUR is het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen.

Selectie van projecten:

 • Kempenlab, 2017 – nu
  Platform voor cocreatieve samenwerkingen met concrete impact op de ruimtelijke kwaliteit van de Kempen.
 • Kempenatlas, 2017
  Boek, tentoonstelling en activiteitenreeks waarin de ruimtelijke ordening van de Kempen in kaart is gebracht.
 • Crowdfundingscampagne Kempenatlas, 2017
  Publiciteitscampagne voor het verkrijgen van extra middelen en voor communityvorming.
 • AR-TUR in Opdracht, 2014 – nu
  Beleidsvorming rond cultureel ondernemerschap. Bieden van meerwaarde als culturele organisatie en nieuwe inkomstenbronnen aanboren.
 • WoonLabo / geWOONtebreker, 2013 – 2016
  Activiteitenreeks rond wonen van de toekomst, waarin onder meer met bewoners en beleidsmakers een ‘wijk voor een dag’ werd gebouwd met bamboestokken.
 • Publicatiereeks CAHIER, 2013 – nu
  Uitgaves met verslaglegging en reflectie over thematische programmalijnen.
dw3b9672-kopie
Evelien in gesprek met Toon Horsten bij vernissage Kempenatlas. Foto: Bart Van der Moeren