SOLOLAB bij de laatste drie prijsvraag Havensteder

 

sololab

In oktober 2014 lanceerde woningcorporatie Havensteder de prijsvraag Wonen in de Toekomst. Wonen is immers in beweging. De klassieke wooncarrière raakt achterhaald, de betaalbaarheid van wonen is voor steeds meer mensen een issue en de behoefte aan flexibiliteit groeit. Met de ideeënprijsvraag gaat Havensteder op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe wonen we in de toekomst?

De oogst van de prijsvraag bedroeg bijna veertig inzendingen. Het voorstel SOLOLAB van Anne Seghers (Studio Papaver) en Evelien Pieters (B E P architectuurproducties) behoort tot een van de drie winnende voorstellen. De andere winnaars zijn David Hess/Kraaijvanger en ZUS.

SOLOLAB stelt de opkomst van de alleenwoner centraal. In 2014 bestaat 47% van de huishoudens in Rotterdam uit eenpersoonshuishoudens. Wie is die alleenwoner? En nu het aandeel eenpersoonshuishoudens zo groot is en blijft groeien, wat betekent dat voor het gebruik van de woning, de openbare ruimte en het stedelijk leven? Hoe blijft wonen betaalbaar voor iedereen, welke nieuwe of alternatieve financieringsvormen kunnen het alleenwonen beter faciliteren? In een laboratoriumsetting gaat SOLOLAB op zoek naar antwoorden en verkent de rol van de woningcorporatie hierin.

Met de prijs werkten wij en de andere winnaars het voorstel verder uit. Eind mei 2015 presenteerde iedereen zijn uitwerking. Uiteindelijk is een ander plan als eindwinnaar gekozen.