Artikel in Momentum #1 Collectief Wonen

Momentum, tijdschrift voor erfgoed en maatschappij, plaatst de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw centraal. Ieder nummer schuift een ander urgent maatschappelijk thema naar voren waarin erfgoed een hedendaagse rol kan spelen.

Het eerste nummer van Momentum voert een pleidooi voor collectiever wonen als antwoord op de grote ruimtelijke vraagstukken op het vlak van klimaat, samenleven, ecologie en circulariteit. Erfgoed speelt hierin een dubbele rol. Herbestemming en restauratie winnen aan belang in de architectuur. Dat schept kansen, zowel voor het erfgoed, dat gekoesterd blijft en bewaard voor de toekomst, als voor het wonen. Daarnaast is de rijke traditie van collectief wonen in Vlaanderen een onuitputtelijke bron van kennis opgebouwd door de generaties voor ons.

Samen met collega Edith Wouters van AR-TUR leverde ik een bijdrage aan dit eerste nummer. Collectief wonen is vooral een stedelijk fenomeen en nog relatief nieuw in onze dorpen. Via de Toolbox Dorpse Architectuur gaat AR-TUR op zoek naar goede dorpsarchitectuur met bijzondere verblijfskwaliteit. Vijf recente projecten tonen hoe erfgoed kan inspireren tot collectief wonen en een hedendaags hoofdstuk kan toevoegen aan de figuur van het dorp.

Collectief Wonen
Momentum #1. Tijdschrift voor Erfgoed en Maatschappij

Hoofdredactie: Karina Van Herck
Met bijdragen van Sofie De Caigny, Dirk De Wachter, Wivina Demeester, Dirk Laureys, Anne Mailliet, Evelien Pieters, Edith Wouters, Sonja Vanblaere, Karina Van Herck en Erik Wieërs
Fotografie: Stijn Bollaert
Vormgeving: Anagramme, Rene Tichelaar
Uitgave: Public Space, Mechelen
ISBN 9789491789298
Momentum is een initiatief van het agentschap Onroerend Erfgoed. Elk nummer komt tot stand met andere partners. De eerste editie over collectief wonen is het resultaat van een samenwerking met het agentschap Wonen-Vlaanderen, het Vlaams Architectuurinstituut, het Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, het Departement Omgeving en de Vrije Universiteit Brussel.