Coördinatie en eindredactie magazine RUIMTEVOLK

RUIMTEVOLK werkt vanuit Utrecht aan complexe ruimtelijke opgaven. In een magazine doet het bureau verslag van de zoektocht naar nieuwe gebiedsgerichte en integrale ruimtelijke oplossingen. In gesprek met vele opdrachtgevers en experts toont het magazine voorbeelden in dorp, stad en regio.

In opdracht van RUIMTEVOLK coördineer ik de totstandkoming van het magazine en verzorg ik de eindredactie.