Panellid Kunstlinie Almere: Mensen maken de stad, vrouwen het verschil

Donderdag 24 november ben ik te gast bij Kunstlinie Almere. Als panellid praat ik mee in het debat over een inclusieve stedenbouw en werkcultuur.

Almere werd ontworpen vanuit de gedachte dat als je met blanco pagina start bij het ontwerpen van een stad, in dit geval Almere, er een ideale stad zou ontstaan. Terugblikkend zijn er weeffouten te herkennen; gelieerd aan de tijdgeest.

Onder leiding van Sophie Stravens en gaan publiek en deskundigen in gesprek: Linda Vlassenrood (curator tentoonstelling Maak Stad Almere), Evelien Pieters (architect en partner in Wiki Women Design Vlaanderen), Tineke Lupi (Programmamanager Vernieuwend Wonen bij Gemeente Almere), Anita Lantermans (peetmoeder van Almere) en Jolijn Valk (lid welstand gemeente Almere en voorzitter BNA).

Wie geeft de stad vorm, vanuit welk perspectief en hoe wordt de stad gebruikt? Uit diverse onderzoeken blijkt dat vrouwelijke rolmodellen schaars zijn en dat er sprake is van gaten in de geschiedschrijving. Wat is daarvan de oorzaak en hoe kunnen we dat herstellen?

Meer informatie via Kunstlinie Almere.