Panellid Kunstlinie Almere: Mensen maken de stad, vrouwen het verschil

Donderdag 24 november was ik te gast bij Kunstlinie Almere. Als panellid nam ik deel aan een gesprek over een inclusieve stedenbouw en werkcultuur.

Almere werd ontworpen vanuit de gedachte dat als je met blanco pagina start bij het ontwerpen van een stad, in dit geval Almere, er een ideale stad zou ontstaan. Terugblikkend zijn er weeffouten te herkennen; gelieerd aan de tijdgeest.

Onder leiding van Sophie Stravens en gingen publiek en deskundigen in gesprek: Linda Vlassenrood (curator tentoonstelling Maak Stad Almere), Evelien Pieters (architect en partner in Wiki Women Design Vlaanderen), Tineke Lupi (Programmamanager Vernieuwend Wonen bij Gemeente Almere), Anita Lantermans (peetmoeder van Almere) en Jolijn Valk (lid welstand gemeente Almere en voorzitter BNA).

Wie geeft de stad vorm, vanuit welk perspectief en hoe wordt de stad gebruikt? Uit diverse onderzoeken blijkt dat vrouwelijke rolmodellen schaars zijn en dat er sprake is van gaten in de geschiedschrijving. Wat is daarvan de oorzaak en hoe kunnen we dat herstellen?

Het gesprek is online terug te kijken via Kunstlinie Almere (Het gesprek start op 0:28, ik kom met Jolijn Valk op het podium vanaf 1:23).

En lees het artikel op de Architect over Anita Lantermans, de vergeten peetmoeder van Almere, geschreven door Charlotte Thomas.