Kennisbehoeften Leegstand en Herbestemming

In opdracht van Dorp, Stad & Land deed ik een inventariserend onderzoek om de kennisbehoeften rond leegstand en herbestemming in kaart te brengen. Het vooronderzoek leidde tot een programma van eisen voor een Kennisprogramma Herbestemming, zoals dat in de architectuurnota stond aangekondigd.

Dorp, Stad & Land deed dit onderzoek in opdracht van Rijksadviseur van Cultureel Erfgoed, Wim Eggenkamp.

Het onderzoek liep van januari tot en met april 2009 en resulteerde in het verslag Grip op Kennis: Leegstand en Herbestemming.