Lid klankbordgroep Vlaams Architectuurinstituut

Sinds begin 2021 maak ik deel uit van de klankbordgroep van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi).

Voor de inhoudelijke ondersteuning van zijn werking richtte het VAi in 2021 een klankbordgroep op. De leden van de klankbordgroep worden uitgenodigd om feedback te geven op artistieke, inhoudelijke keuzes van het VAi.

De leden van de klankbordgroep zullen de werking mee inhoudelijk ondersteunen en inspireren. Daarnaast fungeert de klankbordgroep als kwaliteitskamer door kritische vragen te stellen. Tot slot dragen de leden van de klankbordgroep de missie van het VAi mee uit en versterken het draagvlak voor de organisatie. De klankbordgroep bestaat uit 12 onbezoldigde leden.