Categorie archieven: onderzoek

SOLOLAB bij de laatste drie prijsvraag Havensteder

  In oktober 2014 lanceerde woningcorporatie Havensteder de prijsvraag Wonen in de Toekomst. Wonen is immers in beweging. De klassieke wooncarrière raakt achterhaald, de betaalbaarheid van wonen is voor steeds meer mensen een issue en de behoefte aan flexibiliteit groeit.

SOLOLAB bij de laatste drie prijsvraag Havensteder

  In oktober 2014 lanceerde woningcorporatie Havensteder de prijsvraag Wonen in de Toekomst. Wonen is immers in beweging. De klassieke wooncarrière raakt achterhaald, de betaalbaarheid van wonen is voor steeds meer mensen een issue en de behoefte aan flexibiliteit groeit.

Opleiding Cultuurmanagement afgerond

Op maandag 12 mei 2014 heb ik de Masterclass Cultuurmanagement aan de Antwerp Management School met goed resultaat afgerond. Als eindopdracht deden we met een team van 4 personen onderzoek naar de cultuureducatieve organisatie Piazza dell’Arte. De organisatie wordt geconfronteerd met wijzigingen in

Opleiding Cultuurmanagement afgerond

Op maandag 12 mei 2014 heb ik de Masterclass Cultuurmanagement aan de Antwerp Management School met goed resultaat afgerond. Als eindopdracht deden we met een team van 4 personen onderzoek naar de cultuureducatieve organisatie Piazza dell’Arte. De organisatie wordt geconfronteerd met wijzigingen in

Programmamaker CAST

Van 2009 tot 2012 werkte ik als programmamaker bij het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) aan vele projecten over architectuur, stedenbouw en landschap in Tilburg en de regio Midden-Brabant. Met mijn collega-programmamaker zorgde ik voor de inhoudelijke invulling en

Programmamaker CAST

Van 2009 tot 2012 werkte ik als programmamaker bij het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) aan vele projecten over architectuur, stedenbouw en landschap in Tilburg en de regio Midden-Brabant. Met mijn collega-programmamaker zorgde ik voor de inhoudelijke invulling en

CAST: Onderzoeksproject Reeshof, plan en gebruik

(foto: Anja Dierx) In 2010 coördineerde ik als programmamaker bij CAST dit project dat het stedenbouwkundig plan van de Tilburgse uitbreidingswijk de Reeshof afzet tegen het huidige gebruik. Een onderzoek naar de geplande tegenover de geleefde stad. Het project omvatte

CAST: Onderzoeksproject Reeshof, plan en gebruik

(foto: Anja Dierx) In 2010 coördineerde ik als programmamaker bij CAST dit project dat het stedenbouwkundig plan van de Tilburgse uitbreidingswijk de Reeshof afzet tegen het huidige gebruik. Een onderzoek naar de geplande tegenover de geleefde stad. Het project omvatte

Kracht, karakter, innovatie. Ideeën voor Brabant.

Het Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur vroeg recent afgestudeerde Brabantse architecten zichzelf te presenteren met een idee voor Brabant. Dit resulteerde in de publicatie ‘Kracht, karakter en innovatie’, welke in maart 2011 werd verspreid met tijdschrift de Architect. Mijn

Kracht, karakter, innovatie. Ideeën voor Brabant.

Het Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur vroeg recent afgestudeerde Brabantse architecten zichzelf te presenteren met een idee voor Brabant. Dit resulteerde in de publicatie ‘Kracht, karakter en innovatie’, welke in maart 2011 werd verspreid met tijdschrift de Architect. Mijn

Kennisbehoeften Leegstand en Herbestemming

In opdracht van Dorp, Stad & Land deed ik een inventariserend onderzoek om de kennisbehoeften rond leegstand en herbestemming in kaart te brengen. Het vooronderzoek leidde tot een programma van eisen voor een Kennisprogramma Herbestemming, zoals dat in de architectuurnota

Kennisbehoeften Leegstand en Herbestemming

In opdracht van Dorp, Stad & Land deed ik een inventariserend onderzoek om de kennisbehoeften rond leegstand en herbestemming in kaart te brengen. Het vooronderzoek leidde tot een programma van eisen voor een Kennisprogramma Herbestemming, zoals dat in de architectuurnota

Onderzoek huisvesting voor vrouwenopvang

De vormgeving van de accommodaties voor vrouwenopvang is een uiterst belangrijke component in de hulpverlening aan mishandelde vrouwen en hun kinderen. Er is echter eerder nog weinig onderzoek gedaan naar deze huisvesting. Naast een landelijke verkenning van de actuele huisvestingssituatie

Onderzoek huisvesting voor vrouwenopvang

De vormgeving van de accommodaties voor vrouwenopvang is een uiterst belangrijke component in de hulpverlening aan mishandelde vrouwen en hun kinderen. Er is echter eerder nog weinig onderzoek gedaan naar deze huisvesting. Naast een landelijke verkenning van de actuele huisvestingssituatie

Afstudeerproject Draw the line

‘Draw the line’ Ontwerp voor een vrouwenopvang ingebed in het stedelijk weefsel De vrouwenopvang biedt mishandelde vrouwen een tijdelijke woonplek. Gevlucht voor geweld vinden ze in het opvanghuis veiligheid, rust en steun. De hoofdzaken bij het ontwerpen van zo’n huis zijn

Afstudeerproject Draw the line

‘Draw the line’ Ontwerp voor een vrouwenopvang ingebed in het stedelijk weefsel De vrouwenopvang biedt mishandelde vrouwen een tijdelijke woonplek. Gevlucht voor geweld vinden ze in het opvanghuis veiligheid, rust en steun. De hoofdzaken bij het ontwerpen van zo’n huis zijn

Stage Bert Dirrix

Tijdens mijn stage bij Diederen Dirrix & Van Wylick Architecten in 2004 heb ik aan veel verschillende projecten meegewerkt. Mijn bezigheden bestonden voornamelijk uit ondersteunende werkzaamheden als aanpassen van plattegronden, het maken van maquettes en het maken van presentatiebeelden. Een

Stage Bert Dirrix

Tijdens mijn stage bij Diederen Dirrix & Van Wylick Architecten in 2004 heb ik aan veel verschillende projecten meegewerkt. Mijn bezigheden bestonden voornamelijk uit ondersteunende werkzaamheden als aanpassen van plattegronden, het maken van maquettes en het maken van presentatiebeelden. Een